Verbinding intuitie HSP

Hoe leer ik om (weer) te vertrouwen op mijn intuitie?

Wil jij leren hoe je (weer) in contact komt met jouw intuïtie? Ben je hooggevoelig en vraag jij je af hoe je op jouw intuïtie kunt leren vertrouwen.

Je ervaart een tegenstrijdigheid: aan de ene kant ben je hooggevoelig en dus erg sensitief daar waar het gaat over je intuïtie, gevoelens en emoties. En aan de andere kant worstel je enorm met het honoreren van je diepste gevoelens en je innerlijk weten.

Dit is niet raar, het is een thema waar veel HSP’ers mee worstelen. In dit blog leggen we je precies uit hoe dit komt en hoe je dit patroon doorbreekt, zodat je weer helemaal jezelf kunt zijn.

Wat is intuitie?

Intuïtie is een innerlijk gevoel of een ingeving die je krijgt, zonder dat je precies weet waar het vandaan komt. Het is een soort innerlijke stem die je vertelt wat je moet doen in een bepaalde situatie. Ook kan het iets zeggen over of je ergens wel of niet heen moet gaan of wat de beste beslissing is in een bepaalde situatie.

Intuïtie is niet gebaseerd op logica of rationele overwegingen, maar op een gevoel of innerlijk weten. Het is een soort innerlijke kompas dat je richting geeft en je helpt bij het maken van keuzes in het leven.

HSP en intuitie

Er is een sterke relatie tussen intuïtie en hooggevoeligheid. Hooggevoelige mensen pikken namelijk veel subtiele signalen op. Een HSP’er neemt scherper waar en voelt dingen goed aan. Ze zijn van nature meer verbonden met hun intuïtie en een innerlijk weten.

Er is echter wel een maar …

… veel HSP’ers verliezen namelijk in de loop van hun leven de verbinding met hun intuïtie.

En daar zijn verschillende dingen over te zeggen.

In je hoofd zitten

In de Westerse wereld zijn we vooral gericht op ratio, verstand dus. Zo is ons systeem ingericht. Dat begint al op school en zet zich door in ons volwassen leven.

Daar komen we direct aan een heikel punt voor hooggevoelige mensen. Wanneer jij een fijnbesnaard gevoelssysteem hebt, past dat minder goed in de huidige wereld.

De gave van intuïtie is iets wat vaak al voorkomt bij hooggevoelige kinderen. Voor een kind is het vaak moeilijk om deze stroom aan informatie te reguleren. We praten over het voelen van emoties (van andere mensen of dieren), fysieke sensaties, vermoeidheid, telepathische flitsen en voorgevoelens. Dergelijke ervaringen kunnen als dusdanig intensief worden ervaren dat een kind er bang van wordt.

Doorgaans is er geen ruimte voor dit soort ervaringen in deze wereld. Want zolang je het niet kunt bewijzen zegt een gevoel niets.

Wanneer je ouders of opvoeders hebt die dat gevoelige gedoe onzinnig vonden, heb je als kind al geleerd dat je daar beter niets mee kunt doen.

Daar ontstaat de eerste worsteling tussen gevoel en verstand.

Vertrouwen verloren in de hectiek

Een hooggevoelige vrouw van 55 belandt bij ons in traject. Ze staat op een bijzondere zachte manier in verbinding met de paarden.

Als kind had ze een scherpe intuïtie. Thuis hadden ze een pony waar ze altijd voor zorgde. Ze wist precies aan te geven wanneer haar pony ziek was, honger had of onrustig was. Haar ouders hebben dit altijd afgedaan als onzin. ‘Geef haar nou maar gewoon te eten en kom dan in huis’ kreeg ze te horen toen ze in paniek kwam vertellen dat het niet goed was met de pony. Een tijdje later bleek de pony ernstig ziek te zijn.

Nu loopt ze vast in het dagelijks leven. Ze heeft een baan waarin ze zichzelf volledig over de kop werkt. Een druk sociaal leven. Ze blijkt makkelijk de verbinding met zichzelf kwijt te raken. ‘Ga nou maar gewoon door’ zegt het stemmetje in haar. Hierdoor heeft ze niet de mogelijkheid om te voelen wat zij voelt en hoe zij dingen ervaart. Beslissingen neemt zij niet meer vanuit haar intuïtie maar vanuit haar ratio. Dit breekt haar langzaam op. Een goede balans hierin is belangrijk.

Niet willen voelen, zo heb je jezelf beschermd

In je hoofd zitten is een mechanisme waarmee je jezelf beschermd. Emoties, gevoelens en intuïtie voel je in je lijf. Wanneer deze te heftig zijn bescherm je jezelf door figuurlijk in je hoofd te gaan zitten. Hierdoor creëer je afstand tot wat je voelt. Dit kan letterlijk soms levensreddend zijn.

Als kind kun je situaties meemaken die te heftig zijn voor wat je als kind aan kunt. Dit kan van alles zijn:

 • Je krijgt te maken met het overlijden van iemand die je lief is.
 • Eén van je ouders krijgt een ongeluk of is ziek
 • Je ouders worstelen met drank- of drugsgebruik
 • Je ouders gaan scheiden
 • Een van je ouders worstelt met depressie
 • Een van je ouders doet een suïcide poging
 • Je bent gepest
 • Je bent opgegroeid met een narcist
 • Je hebt te maken gehad met fysiek en/of seksueel misbruik

Stress, angst, trauma, onzekerheid, verdriet en het gevoel overweldigd te zijn maken allemaal dat je wegvlucht van je gevoel. En daarmee dus ook van je intuïtie. Het gevaar wat hierin schuilt, is dat je ook niet meer op je intuïtie vertrouwd. Je raakt de verbinding met je diepste weten kwijt.

Luisteren naar je intuitie als HSP'er

Je beschermt jezelf

Je leert om jezelf te beschermen tegen de pijn die je tegenkomt in je leven. Als kind ben je voor 100% loyaal aan je ouders. Je bent afhankelijk van de aandacht en de waardering die je ze geven.

Alleen wanneer je ouders worstelen met zichzelf zijn ze vaak emotioneel afwezig. Dit maakt dat ze jou niet kunnen zien. Het gevaar wat ontstaat, is dat jouw gevoelens niet erkend worden. Zeker voor een HSP’er is dit ingewikkeld omdat je gevoelens een keer zo intensief voelt en ervaart.

Wat je doet, is een overlevingsstrategie ontwikkelen. Een strategie waarmee je toch de aandacht en liefde krijgt die je nodig hebt. Dit mechanisme verschilt per persoon. De een gaat letterlijk schreeuwen om aandacht te krijgen. De ander wordt het brave meisje om geliefd te zijn.

In feite zijn er vier overlevingsstrategieën te onderscheiden: vechten, vluchten, bevriezen en fawnen. Welke strategie je ook hanteert, het is een manier om jezelf te beschermen tegen pijn. Dit uit zich op verschillende manieren:

 • Je gaat in je hoofd zitten, je rationaliseert
 • Je schiet in de overanalyse
 • Je laat pleasegedrag zien
 • Je schiet in de reddersrol en staat altijd klaar voor anderen
 • Je mag geen fouten maken en laat perfectionistisch gedrag zien
 • Je wordt het brave meisje van de klas
 • Je gaat in de weerstand en vertoont rebels gedrag
 • Je voelt je verantwoordelijk voor alles en iedereen
 • Je worstelt met codependentie
 • Je beschuldigt anderen van wat jou overkomt
 • Je reageert altijd heel defensief naar ander
 • Je wordt stil en trekt je terug
 • Je negeert wat er gebeurt, doet net of het niet bestaat
 • Je dissocieert, dan hoef je niet te voelen
 • Je hebt soms een black-out
 • Je wilt hoe dan ook ruzie of spanning voorkomen
 • Je gaat zorgen voor de ander

Overtuigingen over gevoel

Wanneer je bent opgegroeid in een omgeving waar gevoel en intuïtie een no-go waren is het niet vreemd dat je de verbinding met je gevoel bent kwijtgeraakt. Het kan zijn dat je ouders vonden dat het laten zien van gevoelens een vorm van zwakte was. Of dat ze vonden dat jij je niet zo aan moest stellen.

Of zoals een cliënt het verwoordde – mijn moeder zei altijd: ‘huilen is voor mietjes’‘-

Het kan ook zijn dat je als kind een bepaald onderbuikgevoel had bij iets of iemand. Wanneer je dit probeerde te benoemen namen je ouders je niet serieus. Stel je niet zo aan, er is niks aan de hand. En dus dacht je: mijn intuïtie klopt niet. Waarmee je jezelf verloochende.

Kreeg je als kind dit soort dingen te horen dan is het logisch dat je jouw gevoel wegdrukt. Je kerngevoel wordt immers niet geaccepteerd.

Tip: schrijf voor jezelf eens op wat mensen in jouw directe omgeving vonden van bepaalde gevoelens. Hoe keken ze aan tegen intuïtie? Hoe gingen ze hiermee om?

Wanneer je dit helder hebt, kun je voor jezelf bepalen hoe jij hierin staat? Heb je deze overtuigingen overgenomen? En als dat het geval is: sta je hier dan nog steeds achter?

Of voel je diep van binnen een andere waarheid.

Gratis ebook (noodplan voor HSP’ers)

In dit gratis e-book vind je handige tips voor hooggevoelige mensen. Voorkom dat je te veel energie verspilt en hooggevoeligheid als een negatieve eigenschap gaat zien. Download dit e-book nu gratis en ontvang ‘m direct in je mailbox.

Binnen een paar minuten in je mailbox. Je kunt direct aan de slag

Hooggevoelig en heftige emoties

Een HSP’er is erg sensitief, wat maakt dat gevoelens en sensaties extra hard binnenkomen. Dit geldt voor je eigen emoties maar ook voor de gevoelens en emoties van anderen.

Als HSP’er voel je deze namelijk ook. Je pikt de gevoelens van een ander op en als je niet oppast, verteer je deze alsof je van jouzelf zijn.

Daar komt bij dat je als HSP’er intuïtief vaak aanvoelt of iets klopt of niet. Het is een onderbuikgevoel wat je hebt bij bepaalde mensen of een bepaalde situatie.

Niet gek dat je als sensitief mens (of kind) jezelf probeert te beschermen door die gevoelens weg te duwen. Anders ben je totaal overweldigd.

Alleen afsluiten of wegduwen is niet de oplossing.

Daarmee ga je namelijk uit verbinding met jezelf. Wanneer je dit lang doet kom je in de knoop met jezelf. Dit kan zelfs leiden tot ernstige vermoeidheid, ziekte, depressie of burn-out. Je lijf komt namelijk in opstand wanneer je uit verbinding gaat met wie je wezenlijk bent.

Hier komt nog bij dat een HSP’er worstelt met de angst om afgewezen te worden. Dit noemen we Rejection Sensitivity. Wanneer jij last hebt van Rejection Sensitivity is je focus volledig gericht op de ander. Je functioneert vanuit de basisovertuiging dat jij niet oké bent.

Wat je vervolgens doet, is continu bij de ander checken of je wel oké bent. Dit doe je om te voorzien in de basisbehoefte van ieder mens: gezien, erkend en gewaardeerd worden.

Dit mechanisme zorgt er opnieuw voor dat je uit contact gaat met je eigen intuïtie. Je durft hier niet op te vertrouwen en naar te handelen, omdat je bang bent dat de ander je afwijst.

Je voelt wel, maar je doet er niks mee?

Veel HSP’ers herkennen zich wel in de stelling dat ze dingen wel voelen, maar hier vervolgens niets mee doen. Omdat ze bang zijn bijvoorbeeld.

Hierbij raken we ook aan een verschil in voelen en weten. Je kunt bijvoorbeeld in een situatie terecht komen waarbij je direct intuïtief weet: dit is foute boel. Hier moet ik weg. Dit kan bijvoorbeeld in een toxische relatie het geval zijn.

Toch ga je niet weg.

Je handelt niet naar je diepste gevoel, je innerlijk weten. Hier liggen vaak andere patronen aan ten grondslag. Ondanks dat je weet dat het niet goed is, blijf je toch. Omdat de angst voor afwijzing bijvoorbeeld groter is.

Waarom het van belang is dat je weer leert voelen?

Het is belangrijk dat jij weer leert voelen. Dat je verbinding durft te maken met je intuïtie. Pas dan kun je voluit leven. Leren vertrouwen op je intuïtie gaat over twee dingen:

Het afzetten van je masker waarmee je jezelf altijd beschermd hebt. Wat dus betekent dat je jezelf laat zien. Dat je mag zijn wie je bent. Waarbij je sensitieve kant je kracht wordt.

Ook gaat het over durven voelen wat er met je gebeurt. Emoties mogen er zijn. In plaats van dat je hier voor wegloopt, ga je het aan en durf je te zakken in je lijf. Dan komt er ruimte voor heling. Door te zakken in je lijf kun je weer contact maken met je onderbuikgevoel en hier ook naar handelen.

Wil je leren voelen?

Wil je weer in contact komen met jouw intuïtie? Voorwaarts in Ontwikkeling verzorgt coaching voor hooggevoelige mensen. Dagelijks helpen wij HSP’ers die worstelen met het feit dat ze uit verbinding zijn geraakt met zichzelf tijdens hun leven. Samen werken we aan thema’s als het herstellen van de verbinding met jezelf en het durven zakken in je lijf.

Hierbij maken we gebruik van verschillende tools. Zo werken we in onze coaching met de kracht van de paardenkudde. Paarden zijn fantastische, sensitieve leermeesters die jouw gedrag spiegelen.

Het zorgt ervoor dat je snel inzicht krijgt in je emoties, gedachten en gedrag. Een paard is alleen gericht op non-verbaal gedrag en voelt aan wat er in jou omgaat. Door jouw gedrag te spiegelen kan het paard jou bewust maken van wat er onbewust in jou plaatsvindt.

Innerlijk weten als HSP'er

De kracht van familieopstellingen

In het familiesysteem vind je dynamieken, die je herhaalt in je volwassen leven. Dit zijn patronen die we zelf vaak niet scherp zien, omdat ze zo logisch lijken. Systemisch werken gaat over de verborgen dynamiek zichtbaar maken.

Een familieopstelling kan je helpen om inzicht te krijgen in jouw familiesysteem.

Het systeem kan met poppetjes, mensen, vloerankers of paarden worden uitgebeeld. Dit betekent dat deze mensen, dieren of materialen symbool staan voor bepaalde familieleden of een thema in jouw systeem. Zoals jouw vader, moeder, opa, oma of iets of iemand anders uit het systeem.

Met een opstelling kun je zien of er onbewuste dynamieken zijn die maken dat je niet in verbinding kunt blijven met je intuïtie.

Zelf aan de slag om de verbinding met je intuitie te herstellen

Wil jezelf alvast aan de slag om beter te leren voelen. We hebben een aantal tips op een rij gezet.

 • Neem de tijd om stil te staan: Gun jezelf tijd om je emoties te voelen. Door hier bewust bij stil te staan ontdek je welke emoties er zijn in jou. In plaats van er hard aan voorbij te lopen werk je nu aan bewustwording.
 • Schrijf het op: Houd een dagboek bij waarin je je emoties kunt opschrijven. Het kan helpen om je gevoelens te verwoorden en te begrijpen wat er precies aan de hand is.
 • Ademhalingsoefeningen: Ademhalingsoefeningen kunnen je helpen om je te ontspannen en meer in contact te komen met je emoties.
 • Praat erover: Zoek iemand om mee te praten over wat je voelt. Dit kan een vriend, familielid of professional zijn. Door je emoties te delen, krijg je meer inzicht in wat er speelt.
 • Maak verbinding met de natuur: Maak een wandeling in de natuur en let op wat er om je heen gebeurt. Dit kan je helpen om meer in het moment te zijn en je bewuster te worden van wat je intuïtie je te zeggen heeft.
 • Mediteer: Meditatie kan je helpen om je emoties te observeren zonder erdoor overweldigd te worden. Het kan ook helpen om je aandacht te richten en meer in contact te komen met jezelf.
 • Luister naar muziek: Muziek kan emoties oproepen en je helpen om meer in contact te komen met wat je voelt. Luister naar muziek die je raakt en observeer welke emoties het bij je oproept.
 • Beweeg: Bewegen kan je helpen om spanning los te laten en meer in contact te komen met je lichaam en emoties.

Conclusie

Het is niet raar dat je als HSP’er het contact met je gevoel en intuïtie bent verloren in de loop van je leven.

Je maakt dingen mee die ervoor zorgen dat je jezelf bent gaan beschermen tegen pijn en heftige emoties. Het is goed om je te realiseren dat dit niet meer nodig is. Je bent voor een stukje veiligheid niet meer afhankelijk van anderen. Dit kun je in jezelf vinden.

Je mag ervan uitgaan dat je als HSP’er over een feilloze intuïtie beschikt. Vertrouw hierop.

Leuk dat je dit blog leest …

Je leest een blog uit de kennisbank van Voorwaarts in Ontwikkeling. Mijn naam is Marike Liemburg. In de blogs deel ik mijn kennis en ervaring rondom thema’s als codependentie, hooggevoeligheid, coachen met paarden, persoonlijke ontwikkeling, stress, burn-out en rouw en verlies.

Ik vind het ontzettend leuk om mijn kennis en ervaring met je te delen. Denk hierbij aan: