Direct contact

Natuurlijk leiderschap

Ontwikkel jouw leiderschapsvaardigheden

Direct contact

Je bent Mt-lid, procesregisseur, programma manager, bestuursadviseur of ondernemer. En binnen jouw organisatie vindt een flinke organisatieverandering plaats. Dat betekent gelijk ook de invoering van een nieuwe werkwijze. Met als doel: het leveren van kwaliteitsverbetering. Vanuit jouw team of eenheid moet meer kennis worden gedeeld en de medewerkers moet nog beter gaan samenwerken. Samen met je collega’s sta je voor een uitdagende klus!

Het proces gaat van start. Ondanks dat er goede afspraken met elkaar worden gemaakt en alle betrokkenen de vernieuwde aanpak (h) erkennen gebeurt er soms weinig tot niets. Het lijkt wel of er geen beweging in komt. Heel graag wil jij jouw bijdrage leveren aan dit proces, maar hoe?

Wanneer is er sprake van leiderschap

Het begrip leiderschap verschilt tegenwoordig nog wel eens: natuurlijk leiderschap, dienend leiderschap, coachend leiderschap, inspirerend leiderschap

Het is een breed begrip, wat je overal terugvindt in het dagelijks leven. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • In het gezin van herkomst
 • In de relatie tussen ouder en kind
 • In de relatie tussen docent en student
 • In de relatie met je paard en hond
 • In de relatie tussen werkgever- en werknemer

Overal, wanneer er sprake is van interactie tussen twee mensen of mens en dier (teamleden) vind je aspecten van leiderschap terug. Er zijn diverse stijlen van leidinggeven. En dat is logisch want elk teamlid is anders. Er is niet alleen sprake van verschillende kwaliteiten, maar ook van verschillende persoonlijkheden, achtergronden en werkniveau ’s.

De moderne medewerkers willen zelf graag meedenken en hun talenten inzetten. Je krijgt niet per definitie gelijk omdat je manager of leidinggevende bent. Macht en autoritair leiderschap lijken niet meer van deze tijd. Medewerkers  willen samen met de leidinggevende inspiratie krijgen, er toe doen, en betekenis hebben binnen de organisatie. Hoe ga je hiermee om als leidinggevende rekening houdend met jouw eigen persoonlijkheid. Om een effectieve leiderschapsstijl te kunnen  toepassen heb je inzicht nodig in de behoeften van jouw mensen, de organisatie en jouzelf. 

Herken jij jezelf in een van deze behoeften:

 • Je wil graag leidinggeven op een andere manier dan dat je gewend bent
 • Je wil een inspirator zijn en vertrouwen geven
 • Je wil handelen vanuit de drijfveer in het belang van het grotere geheel
 • Je beschikt over de wil en capaciteit om verbeteringen en veranderingen te faciliteren en te ondersteunen en wil deze  kwaliteiten inzetten
 • Maar het kost nog zoveel energie
 • Je wil verbinden en coördineren. 
 • Je wil in gesprek gaan met de betrokkenen en helpen de verandering in de praktijk te realiseren
 • Je hebt al verschillende trainingen gevolgd in het kader van je persoonlijke ontwikkeling
 • Je hebt al veel managementtrainingen gevolgd, toch blijf je zoeken…
Dat kan anders! Efficienter en effectiever! Door jouw natuurlijk leiderschap te ontwikkelen met behulp van paarden.
Persoonlijk leiderschap

Wil jij je natuurlijk leiderschap ontwikkelen? En leren om gebruik te maken van je gevoel tijdens het creeren van beweging in jouw team of organisatie?

Coaching bij Natuurlijk leiderschap

Meer energie, inspiratie, overzicht en rust

Je  bent  van harte welkom, samen met de paarden help ik je graag Voorwaarts in jouw Ontwikkeling. De paardenkudde laat je zien, beleven en ervaren hoe je een groep in beweging krijgt. Waardoor je inzicht krijgt in je huidige leiderschapsstijl en hoe je deze kan ombuigen naar informeel- of dienend leiderschap.  Door met de kudde te werken leer jij je leiderschap vergroten, zowel op verbaal- als non-verbaal niveau.

De waarde van een natuurlijk leider

Een natuurlijk leider is in staat om anderen beter te laten worden en boven zich zelf uit te laten stijgen. Dit doet hij of zij door authentiek gedrag te laten zien en oprechte interesse te tonen in de mensen om zich heen. Met als doel op een oprechte en eerlijke wijze een vertrouwensband op te bouwen.

Het is belangrijk dat de manager of leidinggevende een werkklimaat creëert waarin geen angst heerst of een bedreiging  van buitenaf. Zij zijn uitgesproken zichzelf en kunnen goed communiceren.

Zij denken vanuit resultaten en vanuit de klant in goede samenwerking met het team. Op basis van je verstand èn het gevoel. De voldoening van een natuurlijk of – informeel leider komt vaak voort uit hun gedrevenheid om bij te dragen aan de missie van de organisatie. Onmisbaar als je leiding geeft. Eigenlijk voor iedere professional, die samen met anderen resultaat wil bereiken. Zonder het risico te lopen op een burn–out

Natuurlijk leiderschap

Waarom met paarden

Paarden zijn prooidieren en vluchtdieren. Zij leven in de kudde om samen  de strategie van de paardenkudde te waarborgen: De overlevingsstrategie.

De overlevingsstrategie is te vergelijken met: De voldoening van een informele- of natuurlijk leider komt vaak voort uit hun gedrevenheid om bij te dragen aan de missie van de organisatie.

Wanneer  je de kudde vergelijkt met de organisatie, hebben informeel leiders en paarden dezelfde missie: Overleven!

De paardenkudde bestaat als ras al meer dan 70 miljoen jaar en hebben ruime ervaring met de strategie die we graag benutten tijdens teamontwikkeling en persoonlijk leiderschap.

Snel inzicht

Een manier van ontwikkelen die erg direct is en ideaal voor mensen, die snel inzicht willen krijgen in eigen handelen. Werken met de paarden geeft je snel een eerlijk beeld van je sterke- en ontwikkelpunten als leider. Dit levert je in korte tijd meer inzicht op dan welke feedbackronde dan ook.

Kennismaken?

Wil je een sessie boeken? Of liever eerst een  intakegesprek? Neem gerust, vrijblijvend contact met ons op!